Regulament Excursii în Beciurile Cricova

Cum Particip?

Pasul 1 – Achiziționează produse marca Cricova în valoare de minimum 49RON

Pasul 2 – Trimite bonul fiscal/factura către noi la excursii@cricova.ro

Pasul 3 – Vei primi un Voucher Turistic pentru 2 persoane ce îți va garanta accesul în Beciurile Cricova unde vei admira galeriile subterane, secția de maturare a vinurilor de calitate, secția de producere a Spumantelor clasice, Colecția Națională și sălile de degustare, degustare privată cu sommelier.

Pasul 4 –  Pentru a beneficia de voucher, este necesara rezervarea prealabila la numarul de telefon : tel/fax: (373) 22 45 36 59,
mob: (373) 690 777 34, (373) 79202999,
sau la adresa electronica: cricova.vin@gmail.com.
Valabilitatea voucher-ului turistic este de 12 luni de la data începerii concursului.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI DE PROMOVARE ORGANIZATA DE “CRAMELE CRICOVA SRL”

Perioada de desfășurare a campaniei de promovare este: 01 aprilie 2021–01 octombrie 2021.

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI DE PROMOVARE

Organizatorul campaniei de promovare desfasurata in toate magazinele partenere, web-site, si retele de socializare ( Facebook/Instagram) este “CRAMELE CRICOVA SRL”, cu sediul în : Sat Corbeanca, Comuna Corbeanca, Str. ZEPELINULUI, Nr. 5, Județ Ilfov, CUI 26395770, nr. de înregistrare în Registrul Comertului J23/136/2010, (numită în continuare în prezentul Regulament “Organizatorul”). Concursul  se va derula sub prevederile prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru

toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul

Regulament sau de a prelungi perioada promoției pe parcursul derulării acesteia,

dar nu înainte de a anunța publicul.

Participanții la campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile

regulamentului oficial al acesteia, potrivit celor menționate mai jos (denumit în

continuare „Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut

public prin vizitarea site-ului https://cricova.ro/voucher-excursie

SECȚIUNEA 2. DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI DE PROMOVARE

Campania de promovare este organizata pe întreg teritoriul Romaniei.

Campania de promovare prezenta in toate magazinele partenere, magazine online si pe retelele  de socializare Facebook si Instagram se va desfășura în perioada 01 aprilie 2021 –08 octombrie 2021.

SECȚIUNEA 3. PRODUSELE PARTICIPANTE

Produsele participante la prezentul concurs sunt toate vinurile produse,imbuteliate si comercializate de “CRAMELE CRICOVA SRL”.

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

La campania de promovare organizata de “CRAMELE CRICOVA SRL “,pot participa

doar persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani cel mai târziu la data de 1

ianuarie 2021. Nu pot participa la prezenta campanie de promovare organizata de “CRAMELE CRICOVA SRL”,membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție).

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI DE PROMOVARE

Participarea la campania de promovare se poate face in urmatoarea modalitate:

PASUL 1: achizitionarea produselor marca Cramele Cricova de minimum 49 RON, pe un singur bon fiscal/factură.

PASUL 2:trimite bonul fiscal/factura la adresa de mail: excursii@cricova.ro, impreuna cu numele complet.

PASUL 3: dupa validarea participarii, o sa primesti voucher-ul electronic pentru doua persoane, care iti va permite vizitarea Beciurilor Cricova ( Republica Moldova) impreuna cu degestare privată cu sommelier.

Pentru a beneficia de voucher, este necesara rezervarea prealabila la numarul de telefon : tel/fax: (373) 22 45 36 59,
mob: (373) 690 777 34, (373) 79202999,
sau la adresa electronica: cricova.vin@gmail.com.
Valabilitatea voucher-ului turistic este de 12 luni de la data începerii concursului.

IMPORTANT SI OBLIGATORIU

O persoana nu se  poate inscrie in concurs de mai multe ori . Nu se va putea inscrie cu aceleasi bonuri fiscale/facturi de mai multe ori.

O singura inscriere se poate face cu 1 bon/factura care sa contina minimum produse achizitionate din marca Cricova de 49 de lei.

Bonurile trebuie sa fie toate din luna aprilie pana in luna octombrie 2021.

Un bon fiscal este considerat valabil dacă îndeplineşte cumulativ

următoarele condiţii:

  1. a) a fost emis de un aparat de marcat electronic fiscal care funcţionează în

conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia

operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale;

  1. b) sunt vizibile toate informaţiile obligatorii, aşa cum sunt prevăzute de

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/1999;

.

Revendicarea voucherelor se face prin depunerea versiunii bonurilor fiscale /facturilor,

conform cu originalul pe adresa de e-mail excursii@cricova.ro , alături de numele complet.

Informatiile postate pe pagina de Facebook/ Instagram Cricova Romania/@ cricovaromania care conțin texte ilegale, ameninţătoare,

abuzive, imagini defăimătoare, ofensatoare, indecente, potenţiale infracţionale,

care conţin îndemnuri la violenţă rasială, etnică, cele care conţin viruşi, sau alte

secvenţe sau programe distructive, sau care pot întrerupe funcţionarea totală sau

parţială a acestei pagini, precum și cele cu minori, vor fi eliminate fără a anunța

prealabil.

Participanții își asumă întreaga responsabilitate asupra mesajelor publicate și

își asumă orice consecințe, directe sau indirecte, care ar putea decurge din

participarea la acest concurs a minorilor sau a persoanelor care apar, conform

legislației civile.

Un participant nu poate câștiga mai mult de un un voucher, valabil pentru doua persoane.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Voucherele turistice acordate în cadrul acestei campanii promotionale sunt in valoare de 2,086,100 RON

Si constau in:

10.000 de Vouchere turistice ( doua intrari per voucher). care pot fi utilizate pentru o excursie la Complexul turistic „Cricova”, pentru 2 persoane.

Voucherul turistic cuprinde: EXCURSIE:

-Vizitarea strazilor subterane

-Sectia de maturare a vinurilor de calitate „Sectia de producere a Spumantului clasic „Colectia Nationala si Salile de Degustare

-Degustare privată cu sommelier

Durata excursiei: 45 minute

  • Orice alte servicii, sau actiuni aditionale pachetului tursitic mentionate mai sus, sunt contra cost!
  • Voucherul nu poate fi divizat in 2 (pentru 2 persoane separat) excursii separate!

SECȚIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR ȘI VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR

• Nu se acceptă preschimbarea premiilor în bani.

• Voucherele sunt trimise doar la adresele utilizatorilor lăsate la înscrierea în

Concurs ( mesaj privat sau E-mail)

• Campania se desfășoară pe durata : 01.04.2021-01.10.2021.

• Pentru ca un participant să poată fi desemnat potențial câștigător,

trebuie să îndeplinească condițiile de participare de la secțiunile 2, 3, 4 și 5.

Compania “CRAMELE CRICOVA SRL” nu isi asuma alte cheltuieli suplimentare fata de cele descrise in regulament.

Notă:

– dacă sunt identificate persoane care au influențat, fraudat sau care au

facilitat câștigarea de premii, Organizatorul își rezervă dreptul de a cere

urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Daca persoana care a castigat premiul nu poate face dovada bonului fiscal

cu care s-a inscris in concurs in original, pierde dreptul asupra premiului.

In concurs intra doar bonurile sau facturile fiscale din luna respectiva,

persoana neputand inscrie un bon cu data mai veche.

SECȚIUNEA 8. CÂȘTIGĂTORII ȘI ANUNȚAREA PREMIILOR

Dacă un câștigător a furnizat date de contact eronate sau nu a furnizat

date de contact și nu poate fi contactat într-un termen de 7 zile de la trimiterea mailului, i se va retrage premiul.

Voucherele sunt nominale și netransferabile, ele nu pot fi înmânate altei

persoane, ci doar câștigătorului.

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE

Dreptul de proprietate asupra voucherului aparține în exclusivitate câștigătorului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Organizatorul

nu își asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de

proprietate asupra premiului.

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru situațiile în care

câștigătorii nu au adresa valida, neputând fi contactați din

oricare motive aflate în afara controlului organizatorului.

Organizatorul are dreptul de a descalifica din campanie utilizatorii care

integrează pe pagina de Facebook : Cricova Romania” sau Instagram @cricovaromania texte ilegale, ameninţătoare, abuzive,

imagini defăimătoare, ofensatoare, indecente, potenţiale infracţionale, care

conţin îndemnuri la violenţă sau ură rasială, etnică, care conţin viruşi sau alte

secvenţe sau programe distructive sau care pot întrerupe funcţionarea totală sau

parţială a acestei pagini.

Organizatorul nu răspunde pentru cazurile în care utilizatorii nu pot

vizualiza concursul din diverse motive legate de conexiunea la Internet,

browserele folosite şi setările acestora, softurile, aplicaţiile, device-urile folosite

etc.

Prin participarea la concurs, toţi participanţii şi eventualii câştigători

sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi

condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial,

nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală şi exclusivă a

participanţilor şi eventualilor câştigători. Organizatorul nu are nicio obligaţie de

a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce

apar ulterior acordării efective a premiilor sau după termenul de revendicare

a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial.

SECȚIUNEA 10. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Prin înscrierea la campania de promovare organizata de “CRAMELE CRICOVA SRL”, participanții

sunt de acord să se conformeze și să respecte prevederile obligatorii ale

prezentului Regulament.

Prin participarea la campania de promovare organizata de “CRAMELE CRICOVA SRL”, câștigătorii își

exprimă acordul ca datele lor personale (nume, prenume, mail) să fie prelucrate de “CRAMELE CRICOVA SRL” pe parcursul concursului în scopul:

– validării, desemnării câștigătorilor și acordarea premiilor către aceștia;

Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți, cu

respectarea dreptului participanților, de a opta în scris cu privire la folosirea

datelor sale pentru operațiuni de marketing, conform prevederilor de mai sus. În

cadrul comunicărilor viitoare, “CRAMELE CRICOVA SRL” va informa persoana vizată asupra drepturilor în conformitate cu Legea 677/2001.

Tuturor participanților la concurs le sunt garantate drepturile în

conformitate cu legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, lege

care oferă persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date,

dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de

opoziție. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă,

datată și semnată, către “CRAMELE CRICOVA SRL”, cu sediul JUD. ILFOV, SAT CORBEANCA COM. CORBEANCA, STR. ZEPELINULUI, NR.5.

La cererea scrisă a participanților, datată și semnată, expediată pe adresa

Organizatorului, cu sediul în loc JUD. ILFOV, SAT CORBEANCA COM. CORBEANCA, STR. ZEPELINULUI, NR.5

– să îi confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date cu caracter

personal, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

– să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date

anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă

dispozițiilor Legii nr. 677/2001;

– să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

SECȚIUNEA 11. TAXE ȘI IMPOZITE

Plata impozitului datorat pentru veniturile obținute de către câștigătorii

prezentului concurs, revine în sarcina exclusivă a acestora, Organizatorul neavând

nici o obligație de plată.

SECȚIUNEA 12. LITIGII

Eventualele litigii aparute între Organizator și participanții la concurs  se vor rezolva pe cale amiabilă, sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul “CRAMELE CRICOVA SRL”.

SECȚIUNEA 13. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră conform legislației în vigoare sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea concursului să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

SECȚIUNEA 14. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul concursului organizat de “CRAMELE CRICOVA SRL” va fi disponibil

gratuit pe site-ul https://cricova.ro/voucher-excursie

și pagina de Facebook “Cricova Romania”/ Instagram @cricovaromania.

Participarea la acest concurs implică obligativitatea respectării tuturor prevederilor prezentului Regulament.

Participanții care au pierdut calitatea de potențiali câștigători sau de câștigători, nu au dreptul să solicite prin nici un alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii.

Eventualele contestații vor fi luate în considerație doar pe perioada concursului. Orice contestații făcute sau sosite după data finală a concursului, nu vor

fi luate în considerare.

CRAMELE CRICOVA SRL

Director General – Bobutac Sergiu

Colab.Marketing – Coltescu Alexandru.