1. CONDIȚII GENERALE

 Acest site este operat de Cramele Cricova SRL, o societate cu răspundere limitată înregistrată și funcționând conform legislației din România, având sediul social în Sos. Odaii, nr. 9,Sector 1 Mun. Bucuresti,România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/136/2010, având codul unic de înregistrare (CUI) 26395770(denumită în continuare „Cramele Cricova” număr de telefon 0744507545 și adresa de e-mail office@cricova.ro
 Prezentul document stabilește termenii și condițiile de utilizare a site-ului de Internet www.cricova.ro împreună cu toate sub-domeniile acestuia și cu orice alte domenii operate de Cramele Cricova și care sunt redirecționate automat către domeniul www.cricova.ro (denumite în continuare „Site”) precum și termenii și condițiile de achiziționare a produselor și serviciilor comercializate prin intermediul Site-ului (denumite în continuare „Termenii și Condițiile”). Prin accesarea Site-ului, oricare și toți utilizatorii acestuia consimt să respecte Termenii și Condițiile precum și legislația aplicabilă.
 Politica de Cookies și Politica de Confidențialitate disponibile pe Site, precum și orice alte documente la care se face referire în cuprinsul Termenilor și Condițiilor fac parte din acestea. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, va asumați și sunteți de asemenea de acord cu Politica de cookies, Politica de Confidențialitate și orice alte documente la care se face referire în cuprinsul Termenilor și Condițiilor. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile, inclusiv cu prevederile a oricărora dintre politicile anterior menționate, vă rugam să nu utilizați Site-ul. Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile înainte de a utiliza Site-ul și de a plasa orice comandă prin intermediul acestuia.
 Prin crearea unui cont pe Site și/sau utilizarea Site-ului și/sau plasarea unei comenzi, orice utilizator al Site-ului acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și Condițiile în ultima versiune comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării contului și/sau utilizării Site-ului și/sau la data plasării comenzii.
 Termenii și Condițiile pot fi modificați în mod unilateral de către Cramele Cricova la orice moment, după cum este considerat potrivit de către Cramele Cricova. Orice modificări aduse Termenilor și Condițiilor vor fi opozabile utilizatorilor Site-ului de la data publicării pe Site, urmând a fi aplicabile numai comenzilor înregistrate după publicarea modificărilor respective pe Site. Pentru bună ordine, vă rugam să verificați secțiunea Site-ului cuprinzând Termenii și Condițiile, înainte de a plasa orice comandă, întrucât este posibil ca Termenii și Condițiile să fi suferit modificări de la ultima vizită. Continuarea utilizării Site-ului și/sau plasarea unei comenzi echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor si Condițiilor.
 Acceptarea Termenilor și Condițiilor se confirmă prin bifarea checkbox-ului corespunzător din Site și/sau prin trimiterea unei comenzi și/sau prin efectuarea unei plăți aferente unei comenzi plasate pe Site.
 Utilizarea Site-ului și/sau plasarea oricărei comenzi prin intermediul acestuia implică reprezentarea și garantarea de către utilizator a faptului că a împlinit vârsta de 18 ani, având deplină capacitate de exercițiu și fiind în măsură să își exprime consimțământul valabil cu privire la Termeni și Condiții. În momentul accesării Site-ului, orice utilizator va confirma că a împlinit vârsta de 18 ani prin bifarea checkbox-ului corespunzător. Pentru claritate, băuturile alcoolice pot fi achiziționate doar de către persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani.
 Daca aveți orice întrebări cu privire la Termeni si Condiții, vă rugăm să contactați Cramele Cricova la numărul de telefon 0744507545 si la adresa de email office@cricova.ro

 1. DEFINIȚII

În cuprinsul Termenilor și Condițiilor, termenii de mai jos vor avea următoarea semnificație:
Bunuri și Servicii
orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizat de către Cramele Cricova Clientului ca urmare a Contractului încheiat.
Client
persoana fizică sau juridică care înregistrează sau inițiază procesul de înregistrare a unei Comenzi, inclusiv, dar fără a se limita la, prin intermediul Contului creat pe Site.
Comanda
un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Cramele Cricova și Client, prin care Clientul transmite către Cramele Cricova, prin intermediul Site-ului, intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site, în conformitate cu Termenii și Condițiile.
Contract
contract la distanță încheiat între Cramele Cricova și Client fără prezența fizică simultană a reprezentanților Cramele Cricova și a Clientului.
Cramele Cricova
denumirea comercială a CRAMELE CRICOVA SRL, o societate cu răspundere limitată înregistrată și funcționând conform legislației din România, având sediul social în Strada Zepelinului, nr 5 , Corbeanca,România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/136/2010, având codul unic de înregistrare (CUI) 26395770

Site
domeniul www.cricova.ro și toate sub-domeniile acestuia precum și orice alte domenii operate de Cramele Cricova , sunt redirecționate automat către domeniul www.cricova.ro.

 1. PLASAREA COMENZILOR PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI

3.1. Clientul poate adăuga Bunuri și Servicii în coșul de cumpărături de pe Site, în limita stocului disponibil, pentru acele Bunuri și Servicii pentru care acesta este indicat pe Site, urmând ca dacă dorește înregistrarea Comenzii să apese pe butonul „Finalizează Comanda”.
3.2. Adăugarea unui Bun sau Serviciu în coșul de cumpărături fără a apasă pe butonul „Finalizează Comanda” nu atrage după sine nicio obligație pentru Cramele Cricova , rezervarea respectivelor Bunuri și Servicii în favoarea Clientului care a adăugat respectivele Bunuri în coșul de cumpărături nefiind garantată.
3.3. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Clientul este de acord să utilizeze forma de comunicare comunicată pe Site, respectiv comunicarea telefonică sau prin e-mail.
3.4. Prin finalizarea unei Comenzi pe Site, Clientul reprezintă și garantează că toate datele furnizate de către acesta către Cramele Cricova sunt reale si corecte. Clientul va fi exclusiv răspunzător pentru orice consecință reieșind din sau cauzată de inadvertențele existente în cadrul datelor furnizate de acesta (spre exemplu, livrarea cu întârziere a Bunurilor, livrarea la altă adresa a Bunurilor etc).
3.5. După înregistrarea unei Comenzi pe Site, Clientul va primi o notificare prin email cu privire la plasarea acesteia. Această notificare va include detaliile Bunurilor și Serviciilor comandate, costul total al Comenzii, inclusiv costurile de livrare și un număr de identificare a Comenzii. De asemenea, Clientului i se va aduce la cunoștință că în maximum 48 de ore (fără a include sâmbăta, duminica și zilele libere legale) va fi contactat prin email sau telefonic pentru confirmarea disponibilității Bunurilor și Serviciilor și acceptarea Comenzii. Notificarea primită de către Client după înregistrarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii sau formarea unui Contract.
3.6. În cazul Comenzilor ce cuprind Servicii constând în tururi turistice și degustări de vinuri organizate la ansamblul viticol și oenologic, cuprinzând plantația de viță de vie de la Cricova , Republica Moldova și facilitățile de producție și turistice situate la adresa Strada Petru Ungureanu nr 1, Cricova 2084,Republica Moldova, operat de Cricova Vin SA (Republica Moldova), e-mailul de confirmare menționat la art. 4.5 de mai sus va cuprinde și informații cu privire la zilele și orele disponibile pentru programarea acestora

3.7. După transmiterea notificării menționate la Art. 4.5 de mai sus, în maximum 48 de ore (fără a include sâmbăta, duminica și zilele libere legale) de la înregistrarea Comenzii, Clientul va fi contactat prin email sau telefonic în vederea confirmării Comenzii, iar ulterior va primi un e-mail de confirmare a disponibilității Bunurilor. În cazul Comenzilor ce cuprind Servicii constând în tururi turistice și degustări de vinuri organizate la Cricova Vin SA (Republica Moldova), Clientul va fi contactat prin email sau telefonic, în același interval, în vederea stabilirii de comun acord a datei și orei la care urmează a fi prestate Serviciile precum și a beneficiarilor iar ulterior va primi un e-mail de confirmare a celor agreate împreună cu factura proformă aferentă .

3.8. Contractul se considera încheiat în momentul în care Clientul primește notificarea prin care Comanda este confirmată în integralitate.
3.9. După transmiterea notificării menționate la Art. 4.8 de mai sus, Clientul va primi o notificare separată prin care acesta va fi informat că a fost preluată Comanda de Bunuri de către curier în vederea livrării.
3.10. Termenii și Condițiile și informațiile puse la dispoziție de către Cramele Cricova pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestora fiind, daca este cazul, documentația care include certificatul de conformitate emis de către Cramele Cricova  cu privire la Bunurile constând în vinurile produse de aceasta și/sau orice certificate de garanție și/sau conformitate emise de producătorii terți ai unor Bunuri comercializate pe Site sau furnizate ca parte a Serviciilor, dacă este cazul.
3.11. Dacă Comanda nu poate fi onorată în totalitate de către Cramele Cricova, indiferent de motiv, aceasta va informa Clientul utilizând adresa de e-mail sau numărul de telefon puse la dispoziție de către acesta la efectuarea Comenzii. În această situație, Clientul va avea următoarele opțiuni:
3.11.1. Acceptă stocul de Bunuri existent/Serviciile astfel cum pot fi prestate, caz în care:
3.11.1.1. dacă s-a făcut plata prin procesatorul de plati cu cardul Netopia payments, Clientului i se va returna diferența de preț;
3.11.1.2. daca plata urma să se facă prin ramburs, se va recalcula diferența de preț.
3.11.2. Nu acceptă stocul de Bunuri existent/Serviciile astfel cum pot fi prestate, caz în care Clientul are dreptul la anularea întregii Comenzi.
3.12. Dacă Comanda nu este confirmată, Cramele Cricova contactează Clientul în vederea informării cu privire la anularea Comenzii. În cazul anulării unei Comenzi, Cramele Cricova va returna Clientului orice sume de bani aferente unei astfel de Comenzi, în măsura în care aceasta a fost plătită prin oricare dintre cele doua modalitati de plata acceptate

3.13. Cramele Cricova poate refuza o Comanda plasată prin intermediul Site-ului în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără ca acesta să poată pretinde daune de orice natură, în următoarele situații:
3.13.1. eșuarea / invalidarea tranzacției online de către procesatorul de plăti;
3.13.2. neacceptarea de către banca emitenta a cardului Clientului a tranzacției;
3.13.3. date incomplete sau incorecte ale Clientului;
3.13.4. activitatea Clientului poate produce daune Site-ului;
3.13.5. cel puțin 2 (două) livrări consecutiv eșuate din cauze care țin exclusiv de Client;
3.13.6. utilizarea abuzivă Site-ului, indiferent de forma abuzului;
3.13.7. alte motive obiective, inclusiv, dar fără a se limita la situația în care există suspiciuni cu privire la modalitatea de plată utilizată de Client.
3.14. Cramele Cricova are dreptul, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze comercializarea online a Bunurilor și/sau Serviciilor, parțial sau în totalitate, temporar sau permanent, cu sau fără notificare prealabilă și nu va fi responsabilă pentru nicio modificare, suspendare sau întrerupere a disponibilității Bunurilor și/sau Serviciilor respective, sub rezerva că orice Comenzi confirmate anterior operațiunilor de modificare, suspendare sau încetare dispuse de către Cramele Cricova, vor fi în mod corespunzător executate.

 1. DREPTUL DE RETRAGERE AL CLIENTULUI

4.1. Potrivit prevederilor Ordonanței de urgență nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii („OUG 34/2014”), Clientul are dreptul să se retragă din Contract, în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. Dacă este cazul, această perioada de 14 (paisprezece) zile se va calcula din data încheierii Contractului, în cazul contractelor de prestări de Servicii sau ziua în care Clientul intra in posesia fizică a Bunurilor sau: (i) data la care Clientul intră în posesia fizica a ultimului Bun achiziționat – în cazul în care Clientul comandă printr-o singură Comandă produse multiple care vor fi livrate separat; (ii) data la care Clientul intră în posesia fizica a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese.
4.2. În cazul în care Clientul decide să se retragă din Contract, acesta are următoarele opțiuni:
4.2.1. de a contacta Cramele Cricova la adresa de email office@cricova,.ro; sau 0744507545
4.2.2. de a face orice altă declarație neechivocă în care își exprimă decizia de retragere din Contract.
4.3. În cazul în care Clientul alege să își exercite dreptul legal de retragere iar Comanda a fost achitată de către Client în prealabil, Cramele Cricova va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării sale de către Client asupra deciziei de retragere din Contract.
4.4. Returnarea sumei se va face prin aceeași modalitate de plată ca cea folosită de către Client pentru tranzacția inițială (i.e. transfer bancar), în contul Clientului din care a fost transferată suma inițial, cu excepția cazului în care Clientul a fost de acord cu o altă modalitate de plată.
4.5. Cramele Cricova nu are obligația de a rambursa costurile suplimentare în cazul în care Clientul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferita prin intermediul Site-ului.
4.6. Cramele Cricova poate amâna rambursarea până la data recepționarii Bunurilor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea Clientului în sensul în care acesta a trimis Bunurile către Cramele Cricova.
4.7. Clientul, în calitate de consumator, este responsabil doar în ceea ce privește diminuarea valorii Bunurilor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor si funcționarii produselor.
4.8. Potrivit legislației aplicabile, între altele, sunt exceptate de la aplicarea dreptului de retragere următoarele:
4.8.1. contractele de prestări de Servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Cramele Cricova

4.8.2. furnizarea Bunurilor confecționate după specificațiile prezentate de Client sau personalizate în mod clar (spre exemplu Bunuri cu etichetă personalizată, dacă este cazul);
4.8.3. furnizarea Bunurilor care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
4.8.4. furnizarea Bunurilor sigilate care nu pot fi returnate din motive „de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Client” (spre exemplu, sticle de vin desigilate);
4.8.5. furnizarea băuturilor alcoolice al căror preț a fost convenit în momentul încheierii Contractului, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 (treizeci) de zile și a căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piața pe care Vânzătorul nu le poate controla;
4.8.6. prestarea de servicii de catering sau servicii privind activitățile de agrement, în cazul în care Contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică (inclusiv cele de tipul furnizării de Servicii de tip tur turistic al Cramei și degustare de vinuri organizate la Cricova Vin SA (Republica Moldova) a căror Comandă presupune agrearea unei date sau perioade de prestare specifice).
4.9. Pentru claritate, Utilizatorii/Clienții vor avea în vedere că:
4.9.1. culorile Bunurilor, astfel cum sunt prezentate pe Site, pot fi diferite în realitate, pentru că depind de mai mulți factori, inclusiv, dar fără a se limita la, setările monitorului utilizat pentru vizualizarea Site-ului;
4.9.2. dimensiunile și forma Bunurilor pot fi diferite în realitate față de modul în care apar în imaginile disponibile pe Site;
4.9.3. fotografiile și imaginile de pe Site au doar rol ilustrativ/orientativ.

 1. PREȚUL DE VÂNZARE, FACTURAREA ȘI PLATA BUNURILOR ȘI SERVICIILOR

5.1. Prețul de vânzare al Bunurilor și Serviciilor este cel afișat pe Site. Prețul afișat include TVA, precum și orice altă taxă aplicabilă (mai puțin cheltuielile de livrare ale Bunurilor). Prețul de vânzare poate fi modificat de către Cramele Cricova la orice moment, după cum va considera potrivit, fără o notificare prealabilă. Costurile de livrare vor fi evidențiate întotdeauna separat și adăugate la prețul total al Comenzii.
5.2. Orice și toate promoțiile/ofertele privind Bunuri și/sau Servicii prezentate pe Site sunt valabile în limita stocului disponibil, numai în perioada indicata pe Site și sunt supuse oricăror termeni și condiții edictate specific pentru acestea.
5.3. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Termeni și Condiții, prețul total pe care îl va plăti Clientul pentru Bunurile și Serviciile comandate este cel indicat în momentul înregistrării Comenzii. Costurile de livrare vor fi calculate în funcție de greutatea Bunurilor comandate, respectiv de numărul kilogramelor.
5.4. În momentul confirmării Comenzii, Cramele Cricova va emite o factură pentru Bunurile și Serviciile ce urmează a fi livrate/furnizate, Clientul  fiind obligat să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii în conformitate cu legislația în vigoare și asumându-și întreaga responsabilitate pentru exactitatea acestora. Pentru o corecta comunicare a facturii/facturilor aferente Comenzii, Clientul are obligația de a-și actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont. Facturile vor fi primite de către Client exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturilor in Contul Clientului. Prin această modalitate de comunicare Clientul va deține o evidenta a facturilor emise de Cramele Cricova, putându-le salva și arhiva la rândul sau în orice moment. Prin plasarea Comenzii, Clientul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către Cramele Cricova în Contul său.
5.5. Bunurile și Serviciile comandate pot fi plătite în RON, în numerar la livrare/prestare, sau online cu cardul. Pentru plățile în numerar, Cramele Cricova poate încasa de la o persoana fizică suma maximă prevăzută de Legea nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăti in numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.
5.6. Pentru asigurarea securității tranzacțiilor, pentru plata online Cramele Cricova folosește serviciile oferite de Netopia Payments.Sunt acceptate la plată toate cardurile Visa si MasterCard. Nu este perceput niciun comision suplimentar pentru astfel de plăti. Pentru finalizarea corecta a tranzacției, trebuie să introduceți datele necesare autorizării tranzacției în platforma de plăti, urmând instrucțiunile furnizate de aceasta platformă. Tranzacțiile se efectuează în RON, la cursul de schimb al băncii emitente a cardului dumneavoastră, în cazul in care acesta este asociat unui cont în alta monedă decât RON. Dacă optați pentru plata online, după plasarea Comenzii, veți fi redirecționat către pagina în care veți putea introduce datele cardului pentru a efectua plata online. În cazul plăților online Cramele Cricova nu este/nu poate fi făcută responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, inclusiv, dar fără a se limita la, comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului bancar, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON.
5.7. În măsura în care, prin excepție, Cramele Cricova și Clientul agreează livrarea de Bunuri și/sau prestarea de Servicii care nu au fost achitate anterior sau concomitent livrării sau prestării, pentru sumele neachitate la scadență, Clientul va datora către Cramele Cricova penalități de întârziere în cuantum de 0,10% /zi întârziere, calculate la valoarea totală a facturii scadente și neachitate.
5.8. În cazul în care Cramele Cricova descoperă o eroare legată de prețul unor Bunuri și Servicii comandate deja de către Client, acesta va fi informat cat mai curând posibil, înainte ca Cramele Cricova să confirme Comanda, despre eroarea produsă. În aceste situații, Clientul va putea fie să reconfirme Comanda la prețul corect, fie să anuleze Comanda.
5.9. În cazul în care a intervenit o eroare legată de prețul unor Bunuri și Servicii comandate și Clientul decide anularea Comenzii, după ce a fost informat cu privire la preturile corecte ale Bunurilor/Serviciilor, iar anterior acestui moment Clientul achitase deja prețul Bunurilor comandate, Cramele Cricova va rambursa sumele aferente respectivei Comenzi în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la anulare.

 1. LIVRAREA BUNURILOR .

6.1. Cramele Cricova asigură livrarea Bunurilor doar pe teritoriul României. Cu titlu de excepție, orice Comenzi de Bunuri ce implică livrarea acestora în afara teritoriului României vor fi acceptate de Cramele Cricova doar în urma furnizării către Client a unei cotații de preț personalizate pentru costurile de transport, urmată de acceptarea formală a acesteia de către Client.
6.2. După încheierea valabilă a Contractului cu privire la livrarea de Bunuri, Clientul va primi un SMS/e-mail care va conține numărul documentului de transport (AWB) pentru verificarea stadiului transportului, numărul și valoarea Comenzii, modalitatea de plată.
6.3. Livrarea se va efectua prin intermediul societății de curierat indicată de Cramele Cricova. Societatea de curierat va contacta Clientul în vederea livrării, prin telefon sau SMS, la numărul de telefon furnizat în timpul procesului de Comanda, conform politicilor interne ale societății de curierat.
6.4. Cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel cu privire la momentul livrării, Bunurile comandate vor fi livrate către Cumpărător fară întârziere nejustificată și, în orice caz, în decurs de cel mult 30 (treizeci) de zile de la încheierea Contractului. În cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare, Cramele Cricova va anunța Clientul cu privire la termenul estimat al livrării. Cramele Cricova nu își asumă răspunderea pentru întârzierile cauzate de firma de curierat.
6.5. Clientul este exclusiv responsabil în următoarele situații:
6.5.1. să se asigure ca livrarea se poate face la adresa de livrare indicată și că este disponibil la aceasta adresă la data livrării pentru acceptarea Bunurilor;
6.5.2. să asigure ca există spațiu la adresa de livrare pentru primirea Bunurilor precum și căi de acces corespunzătoare la adresa de livrare;
6.5.3. să ofere în prealabil cât mai multe detalii despre caracteristicile speciale ale locului de livrare pentru a se asigura ca livrarea poate sa aibă loc (de exemplu, daca exista restricții cu privire la acces sau parcare, etajul la care trebuie livrate Bunurile etc) ;
6.5.4. dacă livrarea nu poate avea loc deoarece adresa de livrare este incorectă, accesul este insuficient, Clientul nu poate fi contactat sau dintr-un alt motiv pe care Cramele Cricova, în mod rezonabil, nu îl poate controla/prevedea, Bunurile comandate vor fi depozitate până la 7 (șapte) zile în depozitul societății de curierat cu care colaborează Cramele Cricova. Societatea de curierat va lăsa o notă scrisă la adresa destinatarului prin care îi este adusă la cunoștință încercarea de livrare. Aceasta notă va conține informații privind coletul, precum și un număr de telefon prin intermediul căruia destinatarul va putea contacta societatea de curierat pentru a putea primi relații privind expedierea respectivă. După expirarea acestui termen, Contractul va fi considerat desființat, fără nicio formalitate prealabilă și fără intervenția instanței de judecată. În cazul în care costurile aferente acestei Comenzi au fost deja achitate, suma corespunzătoare Bunurilor va fi integral rambursată în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data expirării termenului de depozitare, costurile de transport urmând a fi suportate de Client. În măsura în care Clientul revine și re-solicită Comanda, toate costurile legate de noul transport vor fi de asemenea în sarcina sa.
6.6. La livrare, documentul care confirmă executarea corespunzătoare a livrării trebuie sa fie semnat de către Client. Prin aceasta nu va fi afectat în niciun fel dreptul legal al Clientului de a notifica ulterior constatarea unui defect sau orice alta lipsă de conformitate a Bunurilor. Refuzul de semnare a documentul de livrare reprezintă refuzul de acceptare a Bunurilor.
6.7. După semnarea documentelor de livrare, Clientul dobândește posesia fizică a Bunurilor comandate. Din acest moment, Clientul preia toate riscurile asupra Bunurilor respectiv riscul de pierdere, pieire sau de deteriorare. Proprietatea asupra Bunurilor se transferă de la Cramele Cricova către Client la plata integrală a Bunurilor.
6.8. În cazul în care Clientul nu este disponibil personal, poate desemna o terță persoană care să preia Bunurile în numele său. Reprezentantul Clientului care va prelua Bunurile trebuie să fie o persoană cu capacitatea juridică necesară, respectiv să fi împlinit vârsta de 18 ani, pentru a putea primi, în numele Clientului, Bunurile.
6.9. La livrare, Clientul va verifica starea ambalajului și numărul corect de sticle/pachete livrate. În cazul în care există deteriorări evidente sau sunt Bunuri lipsă sau incorecte, aceste constatări vor fi înregistrate în documentele de livrare. Articolele lipsă vor fi livrate gratuit; articolele deteriorate/incorecte vor fi returnate și vor fi, de asemenea, înlocuite și livrate gratuit. Pentru orice problema apărută în procesul de livrare, Clientul va contacta Cramele Cricova la adresa de email office.cricova.ro

 1. PRESTAREA SERVICIILOR. PENALITĂȚI PENTRU ANULAREA COMENZILOR DE SERVICII.

7.1. Cramele Cricova asigură prestarea Serviciilor în conformitate cu descrierea acestora în vigoare și publicată pe Site la data plasării Comenzii ce urmează a fi executată (spre exemplu, din perspectiva activităților ce urmează a fi desfășurate și condițiile prestării acestora, cantităților și varietăților de alimente și băuturi oferite spre degustare etc.).
7.2. Cramele Cricova va presta Serviciile constând în tururi turistice și degustări de vinuri organizate la Cricova Vin SA (Republica Moldova) la data și ora agreată cu Clientul și menționată în emailul de acceptare a Comenzii transmis către Client. În acest context, se subînțelege că Cricova Vin SA (Republica Moldova) va angrena resurse materiale și umane în pregătirea tururilor și va accepta un număr limitat de rezervări în fiecare zi, funcție de capacitatea proprie. Anularea rezervărilor ferme pentru Servicii constând în tururi turistice și degustări de vinuri organizate la Cricova Vin SA (Republica Moldova) produce prejudicii Cramelor Cricova, îndeosebi atunci când această anulare survine imediat anterior sau la data la care Serviciile urmau a fi prestate.
7.3. În cadrul participării la tururi turistice și degustări de vinuri organizate laCricova Vin SA (Republica Moldova) , Clienții vor respecta normele de ordine interioară aleCricova Vin SA (Republica Moldova), cu privire la care vor fi în mod corespunzător informați, informare pe care o confirma în scris. În mod particular, Clienții vor avea în vedere faptul că Cricova Vin SA (Republica Moldova) este un ansamblu viticol și oenologic funcțional și pentru securitatea circuitului de producție precum și a acestora sau a minorilor care îi însoțesc, aceștia trebuie să respecte, la orice moment pe parcursul tururilor/degustărilor, instrucțiunile reprezentanților autorizați ai Cramelor Cricova. Pentru claritate, accesul minorilor la tururile turistice și degustările de vinuri organizate la Cricova Vin SA (Republica Moldova),este permis doar sub stricta supraveghere a părinților și sub condiția informării în prealabil a Cramelor Cricova, fiind subînțeles că acestora nu le vor fi servite băuturi alcoolice.
7.4. Cricova Vin SA (Republica Moldova) poate presta Servicii constând în tururi turistice și degustări de vinuri în beneficiul mai multor Clienți simultan, grupurile de turiști urmând a fi organizate funcții de facilitățile disponibile. Pentru claritate Cricova Vin SA (Republica Moldova) nu își asumă obligația de a asigura că fiecare Client și grupul aferent acestuia va beneficia de un tur/degustare individuală.
7.5. În măsura în care Clientul dorește să anuleze Comanda de Servicii constând în tururi turistice și degustări de vinuri organizate la Cricova Vin SA (Republica Moldova), acesta va informa în scris Cricova Vin SA (Republica Moldova), urmând a suporta următoarele costuri cu titlu de penalitate:

7.6. În măsura în care Clientul sau beneficiarii Serviciilor desemnați de acesta nu se prezintă la data agreată în vederea prestării Serviciilor constând în tururi turistice și degustări de vinuri organizate la Cricova Vin SA (Republica Moldova), Clientul va fi ținut să suporte 100% din cost aferent Comenzii acestor Servicii. În acest sens, va fi reținută integral de către Cricova Vin SA (Republica Moldova) contravaloarea Serviciilor care ar fi urmat a fi prestate, astfel cum a fost achitată de către Client.


 1. CONFORMITATEA BUNURILOR

8.1. Toate Bunurile comercializate pe Site respectă prevederile legislației din România, inclusiv în domeniul viti-vinicol iar, la cererea Clientului, Cramele Cricova, în calitate de producător al Bunurilor constând în vinurile comercializate pe Site, poate furniza Clientului certificatul de conformitate privind Bunurile, inclusiv prin punerea acestuia la dispoziție în Contul Clientului.
8.2. În măsura în care Clientul constată orice deficiență a Bunurilor (spre exemplu „defect de dop”), acesta va contacta Cramele Cricova la adresa de email office.cricova.ro. Clientul poate solicita returnarea contravalorii Bunurilor sau înlocuirea cu Bunuri conforme, fără costuri suplimentare pentru Client. Dacă Cramele Cricova nu poate înlocui Bunurile cu unele conforme (spre exemplu în caz de epuizare a stocului relevant), valoarea acestora va fi restituită în termen de maxim 14 (paisprezece) zile de la solicitarea Clientului.

 1. POLITICA DE SOLUȚIONARE A SESIZARILOR ȘI RECLAMAȚIILOR

Pentru orice sesizări sau reclamații legate de Bunurile și/sau Serviciile achiziționate, Clienții au la dispoziție formularul de Contact din cadrul Site-ului, numărul de telefon 0744 507545 sau adresa de email office.cricova.ro. Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau sesizărilor este de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea acestora.

 1. SECURITATEA SITE-ULUI

Site-ul poate fi utilizat doar cu bună-credință, în scopul în care a fost creat, cu respectarea practicilor în domeniu și a legislației aplicabile. Site-ul nu poate fi utilizat în scopul introducerii de viruși sau orice alt program sau material care poate fi tehnic dăunător sau distructiv. Sunt interzise încercările de acces neautorizat la acest Site, la serverul pe care este găzduit acesta sau la orice alt server, calculator sau baza de date în legătură cu Site-ul. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, Utilizatorii/Clienții își asumă obligația de a nu întreprinde niciun atac de blocare a Site-ului, de a nu îl utiliza în mod abuziv (respectiv cu rea-credință, contrar scopului pentru care a fost creat și/sau cu încălcarea prevederilor legale aplicabile) și de a nu întreprinde orice alte acțiuni distructive cu privire la acesta. Nerespectarea dispozițiilor din prezenta clauză va fi raportată autorităților competente în vederea aplicării sancțiunilor legale și va determina suspendarea imediată a dreptului de a utiliza Site-ul. Utilizatorii/Clienții sunt pe deplini răspunzători de orice prejudicii cauzate Cramele Cricova sau unor terți prin orice acțiuni care încalcă prezenta clauză.
10.2. Cramele Cricova întreprinde toate eforturile pentru a asigura o navigare sigură pe Site, însă nu garantează ca Site-ul, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, ca nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari.
10.3. Utilizatorul/Clienții folosesc Site-ul pe riscul propriu, Cramele Cricova nefiind în niciun fel răspunzătoare pentru eventualele prejudicii cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului sau a utilizării informațiilor de pe Site. Cramele Cricova nu răspunde de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe Site, fără ca prin această prevedere să fie afectate drepturile de care beneficiază Clientul, în calitate de consumator. Clientul trebuie să se asigure ca are instalate sisteme adecvate de protecție, menite să protejeze dispozitivul cu care accesează Site-ul de viruși și/sau orice alt conținut dăunător.
10.4. Orice link-uri către alte site-uri web sau materiale ale unor terțe parți postate pe Site sunt oferite exclusiv în scop informativ, iar Cramele Cricova nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru conținutul acestor site-uri și materiale, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin intermediul acestor site-uri web.
10.5. Cramele Cricova va asigura confidențialitatea datelor Utilizatorilor/Clienților, respectiv a datelor de autentificare, parolei și tuturor celorlalte detalii în legătură cu Contul creat pe Site. Utilizatorul/Clientul trebuie să se asigure că informațiile privind Contul creat pe Site rămân confidențiale în orice moment și că nu vor fi transmise către terți. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, Utilizatorul/Clientul își asumă obligația de a notifica Cramele Cricova în cel mai scurt timp posibil dacă există suspiciuni că securitatea Contului său este în pericol. Pentru informații privind Politica de Confidențialitate a datelor aplicabilă ca parte a acestor Termeni și Condiții, vă rugăm să accesați Secțiunea Politica de Confidențialitate de pe Site.

 1. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

11.1. Întregul conținut al Site-ului, care include, dar nu se limitează la, toate imaginile, logo-urile, reprezentările stilizate, simbolurile, textul și/sau conținutul video/multimedia incluse pe Site în orice moment, sunt proprietatea exclusivă a Cramelor Cricova.
11.2. Nicio persoană care are sau obține acces la conținutul de pe Site, prin orice mijloc de comunicare, indiferent daca utilizează Site-ul prin înregistrarea unui Cont sau fără Cont, și indiferent de scop, nu este îndreptățită, fără acordul prealabil dat în forma scrisă în mod expres de către Cramele Cricova, la:
11.2.1. copierea, transmiterea prin orice mod, publicarea, transferul, modificarea, utilizarea, referirea la, prezentarea și/sau includerea oricărei părți sau a întregului conținut de pe Site in orice alt conținut/context în cadrul sau în afara Site-ului;
11.2.2. eliminarea parțială sau totală a simbolurilor, logourilor și oricăror altor reprezentări grafice care semnifică dreptul de autor al Cramele Cricova asupra conținutului Site-ului;
11.2.3. transferul, vânzarea, comercializarea în orice mod a unor documente/materiale redactate/realizate prin reproducerea, modificarea, utilizarea sau afișarea conținutului Site-ului.
11.3. Cramele Cricova își rezervă dreptul unilateral de a interzice oricărei persoane care are acces la Site orice asemenea utilizare ori de cate ori o consideră contrară prevederilor din acești Termeni și Condiții, Utilizatorii/Clienții urmând a fi deplini răspunzători pentru orice prejudicii cauzate prin încălcarea acestora.
11.4. Cramele Cricova poate oferi oricărei persoane care are acces la Site dreptul de a utiliza o parte/anumite informații din conținutul de pe Site printr-un contract. Este interzisă orice utilizare a conținutului Site-ului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentele Termeni și Condiții sau de un contract cu privire la dreptul de utilizare a conținutului de pe Site încheiat între Cramele Cricova și persoana relevantă.
11.5. Prevederile din această secțiune se vor aplica în egală măsura oricărui conținut transmis de către Cramele Cricova unei persoane prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil.

 1. RĂSPUNDERE

12.1. Cramele Cricova nu poate fi făcută răspunzătoare pentru daune de orice fel pe care Clientul sau oricare terță parte le poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Cramele Cricova a oricăreia dintre obligațiile sale conform Contractului și/sau pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor după livrare, în special pentru pierderea Bunurilor, sau din prestarea Serviciilor.
12.2. Cramele Cricova nu poate fi făcută răspunzătoare pentru nicio pierdere a Utilizatorului sau a Clientului în situația în care aceasta este cauzată de nerespectarea prezentelor Termeni si Condiții sau de nerespectarea Contractului și celorlalte instrucțiuni menționate pe Site sau în comunicările emise ca parte a plasării sau livrării unei Comenzi.
12.3. Cramele Cricova nu poate fi făcută răspunzătoare pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării Site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri din cadrul acestuia.
12.4. Cramele Cricova nu poate fi făcută răspunzătoare pentru orice prejudicii suferite de Clienți ca urmare a nerespectării de către aceștia, în cadrul participării la tururi turistice și degustări de vinuri organizate la Crama Cricova Moldova, a normelor de ordine interioară ale Cramei Cricova Moldova cu privire la care au fost în mod corespunzător informați, informare pe care au confirmat-o în scris.
12.5. În cea mai mare măsura permisă de lege, răspunderea Cramelor Cricova pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a Contractului este limitată la contravaloarea Bunurilor și/sau Serviciilor ce fac obiectul acestuia.

 1. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREa

Cramele Cricova poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru orice servicii ce țin de onorarea Comenzii, și respectiv executarea Contractului, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia în acest sens. În caz de cesiune/subcontractare,Cramele Cricova rămâne răspunzătoare față de Client cu privire la executarea obligațiilor reieșind din Contract.

 1. FORȚA MAJORĂ

14.1. Nici una dintre părțile la Contract nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorata unui eveniment de forță majoră, astfel cum aceasta este definită de legislația aplicabilă.
14.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii evenimentului de forță majoră respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte la Contract va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea Contractului fără nicio altă formalitate sau intervenție a instanței de judecată, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune.

 1. LEGEA APLICABILĂ. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 Prezentele Termeni și Condiții precum și orice Contract încheiat în baza acestora sunt supuse legii romane. Eventualele litigii apărute între Cramele Cricova și Utilizatori/Clienți se vor soluționa pe cale amiabilă sau, în cazul în care această soluționare nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din mun. Bucuresti

 1. CLAUZE SPECIALE
   Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor (respectiv prin bifarea checkbox-ului corespunzător din Site și/sau prin trimiterea unei Comenzi și/sau prin efectuarea unei plăți aferente unei Comenzi plasate pe Site), Utilizatorul/Clientul consimte expres cu privire prevederile Termenilor și Condițiilor, inclusiv, dar fără a se limita la, cele privind limitarea răspunderii (Clauzele 7.4, 11.3, 14, 14.1), dreptul de a înceta Contractul (Clauzele 7.5.4, 8.5, 8.6, 8.7, 14.2), legea aplicabilă și soluționarea litigiilor (Clauza 16).