REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI ORGANIZAT DE “CRAMELE CRICOVA SRL”

Perioada de desfășurare a concursului este: 15 Martie 2022-28 Martie 2022 .

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului desfasurat pe rețaua de socializare ( Facebook ) este

“CRAMELE CRICOVA SRL”, cu sediul în : Sat Corbeanca, Comuna Corbeanca, Str.

ZEPELINULUI, Nr. 5, Județ Ilfov, CUI 26395770, nr. de înregistrare în Registrul Comertului J23/136/2010, (numită în continuare în prezentul Regulament “Organizatorul”). Concursul se va derula sub prevederile prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a prelungi perioada promoției pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța publicul.

Participanții la campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al acesteia, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public prin vizitarea site-ului https://cricova.ro/regulament-facebook

SECȚIUNEA 2. DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Concursul este organizat pe întreg teritoriul Romaniei.

Concursul de pe rețeaua de socializare Facebook se va desfășura în perioada 15 Martie – 28 Martie 2022.

SECȚIUNEA 3. PRODUSELE PARTICIPANTE

Produsele participante la prezentul concurs sunt toate vinurile din gama Tramonto, comercializate de “CRAMELE CRICOVA SRL

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

La concursul organizat de “CRAMELE CRICOVA SRL “,pot participa doar persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani cel mai târziu la data de 15 Martie 2022. Nu pot participa la prezentul concurs organizat de “CRAMELE CRICOVA SRL”,membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție).

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Participarea la concurs se poate face asfel: prin inscriere in aplicatie pe Facebook.

Pentru a putea participa la concursul organizat de “CRAMELE CRICOVA SRL”, persoana trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Să aprecieze postarea de pe rețeaua de socializare Facebook dedicată concursului.

Să distribuie postarea dedicată concursului.

Să lase comentariu și să eticheteze cel puțin o persoană la postarea dedicată concursului.

Extragerea câștigătorilor se va face folosind: random.org, la data de 28.03.2022.

Revendicarea premiilor se face în termen de maximum 15 zile de la data extragerii, acest termen reprezentând termen de decădere din dreptul de a revendica premiul.

In afara numarului de persoane aferente caștigatorilor, vor fi trase la sorți inca 5 persoane , ca rezerve in caz ca cei care revendica premiile nu indeplinesc toate condițile stipulate in regulament.

Informațile postate pe pagina de Facebook/ Instagram Cricova Romania/@ cricovaromania care conțin texte ilegale, ameninţătoare,

abuzive, imagini defăimătoare, ofensatoare, indecente, potenţiale infracţionale, care conţin îndemnuri la violenţă rasială, etnică, cele care conţin viruşi, sau alte secvenţe sau programe distructive, sau care pot întrerupe funcţionarea totală sau parţială a acestei pagini, precum și cele cu minori, vor fi eliminate fără a anunța prealabil.

Parțicipanții își asumă întreaga responsabilitate asupra mesajelor publicate și își asumă orice consecințe, directe sau indirecte, care ar putea decurge din participarea la acest concurs a minorilor sau a persoanelor care apar, conform legislației civile.

Un participant nu poate câștiga mai mult de un premiu.

In cazul inscrierii de mai multe ori de catre aceeasi persoana si castigarii a mai multor premii, se valideaza doar primul loc extras.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Premiile acordate în cadrul acestui concurs sunt in valoare de 1071 LEI si constau in:

-30 sticle de vin din gama Tramonto.

SECȚIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR ȘI VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR

Se vor oferi prin tragere la sorți, la data de 28.03.2022, ora 23:59 următoarele premii:

-30 sticle de vin din gama Tramonto, 2 sticle/câștgător.

Total câștigători: 15.

Nu se acceptă preschimbarea premiilor în bani.

Campania se desfășoară pe durata : 15.03.2022-28.03.2022. Pentru ca un participant să poată fi desemnat potențial câștigător, trebuie să îndeplinească condițiile de participare de la secțiunile 2, 3, 4 și 5. Premiile se trimit doar pe teritoriul României. Dacă o persoană este în altă țară în momentul în care a fost anunțat câștigător, acesta va lua legătura cu organizatorii, pentru a găsi o modalitate prin care se poate livra premiul.

Compania “CRAMELE CRICOVA SRL” nu isi asuma alte cheltuieli suplimentare fata de cele descrise in regulament. Conform prevederilor legale în vigoare, organizatorul va face publice numele câștigătorilor pe data de 29.03.2022, inclusiv prin publicarea pe site-ul www.cricova.ro și pe pagina de Facebook Cricova

România.

Notă:

dacă sunt identificate persoane care au influențat, fraudat sau care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul își rezervă dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECȚIUNEA 8. CÂȘTIGĂTORII ȘI ANUNȚAREA PREMIILOR

Înmânarea premiilor poate fi un eveniment public. Extragerea se va face cu ajutorul random.org. Participarea la concurs constituie acordul ca numele câștigătorilor să poată fi făcute publice și utilizate gratuit în materiale audio, foto și video de către Organizator.

Dacă un câștigător a furnizat date de contact eronate sau nu a furnizat date de contact și nu poate fi contactat într-un termen de 7 zile de la anunțarea lui, i se va retrage premiul.

Premiile sunt nominale și netransferabile, ele nu pot fi înmânate altei persoane, ci doar câștigătorului.

Toți câștigătorii trebuie sa isi revendice premiul obtinut in maxim 15 zile

de la afisare. Contactul cu reprezentantii “CRAMELE CRICOVA SRL” se va face prin intermediul paginii de Facebook Cricova România.

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE

Dreptul de proprietate asupra premiului aparține în exclusivitate câștigătorului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului.

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru situațiile în care câștigătorii nu pot fi contactați din oricare motive aflate în afara controlului organizatorului. Organizatorul are dreptul de a descalifica din campanie utilizatorii care integrează pe pagina de Facebook : Cricova Romania” texte ilegale, ameninţătoare, abuzive, imagini defăimătoare, ofensatoare, indecente, potenţiale infracţionale, care conţin îndemnuri la violenţă sau ură rasială, etnică, care conţin viruşi sau alte secvenţe sau programe distructive sau care pot întrerupe funcţionarea totală sau parţială a acestei pagini.

Organizatorul nu răspunde pentru cazurile în care utilizatorii nu pot vizualiza concursul din diverse motive legate de conexiunea la Internet, browserele folosite şi setările acestora, softurile, aplicaţiile, device-urile folosite etc.

Prin participarea la concurs, toţi participanţii şi eventualii câştigători sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală şi exclusivă a participanţilor şi eventualilor câştigători. Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâşRgătoare ce apar ulterior acordării efecRve a premiilor sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial.

SECȚIUNEA 10. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Prin înscrierea la concursul organizat de “CRAMELE CRICOVA SRL”, participanții sunt de acord să se conformeze și să respecte prevederile obligatorii ale prezentului Regulament. Prin participarea la concursul organizat de “CRAMELE CRICOVA SRL”, câștigătorii își exprimă acordul ca datele lor personale (nume, prenume, adresa poștală, număr telefon fix/mobil) să fie prelucrate de “CRAMELE CRICOVA SRL” pe parcursul concursului în scopul: efectuării tragerii la sorți; validării, desemnării câștigătorilor și acordarea premiilor către aceștia;

îndeplinirii obligațiilor fiscale ale Organizatorului în cadrul prezentului concurs.

Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți, cu respectarea dreptului participanților, de a opta în scris cu privire la folosirea datelor sale pentru operațiuni de marketing, conform prevederilor de mai sus. În cadrul comunicărilor viitoare, “CRAMELE CRICOVA SRL” va informa persoana vizată asupra drepturilor în conformitate cu Legea 677/2001.

Tuturor participanților la concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă,

datată și semnată, către “CRAMELE CRICOVA SRL”, cu sediul JUD. ILFOV, SAT

CORBEANCA COM. CORBEANCA, STR. ZEPELINULUI, NR.5.

La cererea scrisă a participanților, datată și semnată, expediată pe adresa

Organizatorului, cu sediul în loc JUD. ILFOV, SAT CORBEANCA COM. CORBEANCA, STR. ZEPELINULUI, NR.5

să îi confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date cu caracter personal, în mod gratuit pentru o solicitare pe an; să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001; să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

SECȚIUNEA 11. TAXE ȘI IMPOZITE

Plata impozitului datorat pentru veniturile obținute de către câștigătorii prezentului concurs, revine în sarcina exclusivă a acestora, Organizatorul neavând nici o obligație de plată.

SECȚIUNEA 12. LITIGII

Eventualele litigii aparute între Organizator și participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă, sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul “CRAMELE CRICOVA SRL”.

SECȚIUNEA 13. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră conform legislației în vigoare sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea concursului să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

SECȚIUNEA 14. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul concursului organizat de “CRAMELE CRICOVA SRL” va fi disponibil gratuit pe site-ul www.cricova.ro și pagina de Facebook “Cricova România”. Participarea la aceast concurs implică obligativitatea respectării tuturor prevederilor prezentului Regulament.

Participanții care au pierdut calitatea de potențiali câștigători sau de câștigători, nu au dreptul să solicite prin nici un alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii.

Eventualele contestații vor fi luate în considerație doar pe perioada concursului. Orice contestații făcute sau sosite după data finală a concursului, nu vor fi luate în considerare.

CRAMELE CRICOVA SRL

Director General – Bobutac Sergiu