REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI ORGANIZAT DE “CRAMELE CRICOVA SRL”

Perioada de desfășurare a concursului este: 01 februarie 2021–08 martie 2021.

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului desfasurat pe retelele de socializare ( Facebook si Instagram) este “CRAMELE CRICOVA SRL”, cu sediul în : Sat Corbeanca, Comuna Corbeanca, Str. ZEPELINULUI, Nr. 5, Județ Ilfov, CUI 26395770, nr. de înregistrare în Registrul Comertului J23/136/2010, (numită în continuare în prezentul Regulament “Organizatorul”). Concursul  se va derula sub prevederile prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru

toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul

Regulament sau de a prelungi perioada promoției pe parcursul derulării acesteia,

dar nu înainte de a anunța publicul.

Participanții la campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile

regulamentului oficial al acesteia, potrivit celor menționate mai jos (denumit în

continuare „Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut

public prin vizitarea site-ului https://cricova.ro/regulament01-02-2021/

SECȚIUNEA 2. DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Concursul este organizat pe întreg teritoriul Romaniei.

Concursul de pe retelele de socializare Facebook si Instagram se va desfășura în perioada 01 februarie 2021 –08 martie 2021.

SECȚIUNEA 3. PRODUSELE PARTICIPANTE

Produsele participante la prezentul concurs sunt toate vinurile produse,imbuteliate si comercializate de “CRAMELE CRICOVA SRL”.

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

La concursul organizat de “CRAMELE CRICOVA SRL “,pot participa

doar persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani cel mai târziu la data de 1

ianuarie 2021. Nu pot participa la prezentul concurs organizat de “CRAMELE CRICOVA SRL”,membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție).

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Participarea la concurs se poate face în 2 moduri diferite:  prin

inscriere in aplicatie pe Facebook si prin inscrierea in aplicatia Instagram. Pentru a putea participa la concurs, nu este obligatorie inscrierea pe ambele retele de socializare,este suficienta doar una, insa dubla inscriere sporeste sansele de castig.

Pentru a putea participa la concursul organizat de “CRAMELE CRICOVA SRL”, persoana trebuie să îndeplinească una dintre cele doua condiții:

  1. să trimită prin E-mail la adresa : marketing@cricova.ro cu mentiunea PENTRU CONCURS,

O fotografie cu bonul fiscal in original, sau facturile doar pentru persoane fizice,

prin care se dovedeste ca s-a cumparat minimum o sticla cu vin

Cricova, precum si numele complet, localitate  si numar telefon.

  1. să acceseze si sa aprecieze pagina de Facebook “Cricova Romania” (www.facebook.com/cricovaromania) si/sau pagina de Instagram @cricovaromania și să

participe la concurs trimitand in mesaj privat o fotografie cu bonul fiscal in original, sau facturile doar pentru persoane fizice,prin care se dovedeste ca s-a cumparat minimum o sticla cu vin Cricova, nume complet, localitate si numar de telefon,urmand ca apoi sa raspunda in comentarii la postarea concursului organizat de “CRAMELE CRICOVA SRL” la cerinta din descrierea fotografiei.

. În cazul în care există mai multe bonuri, se trimit concomitent, sporindu-se sansele de castig.

IMPORTANT SI OBLIGATORIU

O persoana se poate inscrie in concurs de mai multe ori doar daca are

bonuri fiscale /facturi diferite. Nu se va putea inscrie cu aceleasi bonuri fiscale/

facturi de mai multe ori.

O singura inscriere se poate face cu 1 bon/factura care sa contina minimum o sticla cu vin Cricova (un bon poate contine minim o sticla cu vin Cricova).

Bonurile trebuie sa fie toate din luna februarie respective martie.

Un bon fiscal este considerat valabil dacă îndeplineşte cumulativ

următoarele condiţii:

  1. a) a fost emis de un aparat de marcat electronic fiscal care funcţionează în

conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia

operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale;

  1. b) sunt vizibile toate informaţiile obligatorii, aşa cum sunt prevăzute de

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/1999;

  1. c) Extragerea castigatorilor se va face folosind: random.org, la data de 09.03.2021.

Revendicarea premiilor se face prin depunerea versiunii bonurilor fiscale /facturilor,

conform cu originalul pe adresa de e-mail marketing@cricova.ro , alături de copia digitala a actului de identitate. Expedierea premilor se va efectua prin Fan Curier.

Revendicarea premiilor se face în termen de maximum 15 zile de la data

extragerii, acest termen reprezentând termen de decădere din dreptul de a revendica

premiul.

In afara numarului de persoane aferente castigatorilor, vor fi

trase la sorti inca 3 persoane , ca rezerve in caz ca cei care revendica

premiile nu indeplinesc toate conditiile stipulate in regulament.

Pentru Facebook si/sau Instagram trebuie îndeplinite următoarele condiții:

• să se acceseze  pagina de Facebook si/sau Instagram, “Cricova Romania”/ @cricovaromania și să dea Like/Follow;

• să se trimita in mesaj privat sau pe adresa de E-mail marketing@cricova.ro ,  O fotografie cu bonul/factura persoana fizica in care sa se dovedeasca ca a fost achizitionata minimum o sticla cu vin Cricova, numele complet, adresa si numarul de telefon.

• să se raspunda la cerinta postata de organizator in descrierea fotografiei

Informatiile postate pe pagina de Facebook/ Instagram Cricova Romania/@ cricovaromania care conțin texte ilegale, ameninţătoare,

abuzive, imagini defăimătoare, ofensatoare, indecente, potenţiale infracţionale,

care conţin îndemnuri la violenţă rasială, etnică, cele care conţin viruşi, sau alte

secvenţe sau programe distructive, sau care pot întrerupe funcţionarea totală sau

parţială a acestei pagini, precum și cele cu minori, vor fi eliminate fără a anunța

prealabil.

Participanții își asumă întreaga responsabilitate asupra mesajelor publicate și

își asumă orice consecințe, directe sau indirecte, care ar putea decurge din

participarea la acest concurs a minorilor sau a persoanelor care apar, conform

legislației civile.

Un participant nu poate câștiga mai mult de un premiu dupa cum urmeaza: LOCUL 1: IPHONE 12,64 GB alb/negru, LOCUL 2 cele doua baxuri cu vin: din gama PRESTIGE(1 bax/echivalentul a 6 sticle) si Crisecco brut alb ( un bax/echivalentul a 6 sticle) LOCUL 3:un bax cu vin din gama Vintage la alegere (echivalentul a 6 sticle). 

In cazul inscrierii de mai multe ori de catre aceeasi persoana si castigarii

a mai multor premii, se valideaza doar primul loc extras si premiul

aferent categoriei respective.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Premiile acordate în cadrul acestui concurs sunt in valoare de 5235 LEI si

constau in:

– Locul 1: Iphone 12, 64 GB, culoare alb sau negru

– Locul 2: un bax vin gama PRESTIGE ( echivalentul a 6 sticle) si un bax vin spumant CRISECCO BRUT ALB ( echivalentul a 6 sticle)

– Locul 3: un bax vin gama VINTAGE, sortimente la alegere: alb, rosu, rose ( echivalentul a 6 sticle).

SECȚIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR ȘI VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR

Se vor oferi prin tragere la sorți, la data de 08.03.2021, ora 23:59 următoarele premii

  • Locul 1: Iphone 12, 64 GB, culoare alb sau negru

Locul 2: un bax vin gama PRESTIGE ( echivalentul a 6 sticle) si un bax vin spumant CRISECCO BRUT ALB ( echivalentul a 6 sticle)

Locul 3: un bax vin gama VINTAGE, sortimente la alegere: alb, rosu, rose ( echivalentul a 6 sticle).

• Nu se acceptă preschimbarea premiilor în bani.

• Premiile sunt trimise doar la adresele utilizatorilor lăsate la înscrierea în

Concurs ( mesaj privat sau E-mail)

• Campania se desfășoară pe durata : 01.02.2021-08.03.2021.

• Pentru ca un participant să poată fi desemnat potențial câștigător,

trebuie să îndeplinească condițiile de participare de la secțiunile 2, 3, 4 și 5.

• Premiile se trimit doar pe teritoriul României. Dacă o persoană este în altă țară în momentul în care a fost anunțat câștigător, acesta va lua legătura cu organizatorii, pentru a găsi o modalitate prin care se poate livra premiul.

Compania “CRAMELE CRICOVA SRL” nu isi asuma alte cheltuieli suplimentare fata de cele descrise in regulament.

Conform prevederilor legale în vigoare, organizatorul va face publice

numele câștigătorilor pe data de 09.03.2021, inclusiv prin

publicarea pe site-ul www.cricova.ro și pe pagina de Facebook Cricova Romania / Instagram @cricovaromania

Notă:

– dacă sunt identificate persoane care au influențat, fraudat sau care au

facilitat câștigarea de premii, Organizatorul își rezervă dreptul de a cere

urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Daca persoana care a castigat premiul nu poate face dovada bonului fiscal

cu care s-a inscris in concurs in original, pierde dreptul asupra premiului.

In concurs intra doar bonurile sau facturile fiscale din luna respectiva,

persoana neputand inscrie un bon cu data mai veche.

SECȚIUNEA 8. CÂȘTIGĂTORII ȘI ANUNȚAREA PREMIILOR

Înmânarea premiilor poate fi un eveniment public. Extragerea se va face cu ajutorul random.org. Participarea la concurs

constituie acordul ca numele câștigătorilor să poată fi făcute publice și utilizate

gratuit în materiale audio, foto și video de către Organizator.

Dacă un câștigător a furnizat date de contact eronate sau nu a furnizat

date de contact și nu poate fi contactat într-un termen de 7 zile de la anunțarea

lui, i se va retrage premiul.

Premiile sunt nominale și netransferabile, ele nu pot fi înmânate altei

persoane, ci doar câștigătorului.

Toți câștigătorii trebuie sa isi revendice premiul obtinut in maxim 15 zile

de la afisare. Contactul cu reprezentantii “CRAMELE CRICOVA SRL” se va face de pe numarul de telefon cu care castigatorii s-au inscris in concurs, conform informațiilor

furnizate de aceștia .

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE

Dreptul de proprietate asupra premiului aparține în exclusivitate câștigătorului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Organizatorul

nu își asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de

proprietate asupra premiului.

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru situațiile în care

câștigătorii nu au adresa completă și număr de telefon, neputând fi contactați din

oricare motive aflate în afara controlului organizatorului.

Organizatorul are dreptul de a descalifica din campanie utilizatorii care

integrează pe pagina de Facebook : Cricova Romania” sau Instagram @cricovaromania texte ilegale, ameninţătoare, abuzive,

imagini defăimătoare, ofensatoare, indecente, potenţiale infracţionale, care

conţin îndemnuri la violenţă sau ură rasială, etnică, care conţin viruşi sau alte

secvenţe sau programe distructive sau care pot întrerupe funcţionarea totală sau

parţială a acestei pagini.

Organizatorul nu răspunde pentru cazurile în care utilizatorii nu pot

vizualiza concursul din diverse motive legate de conexiunea la Internet,

browserele folosite şi setările acestora, softurile, aplicaţiile, device-urile folosite

etc.

Prin participarea la concurs, toţi participanţii şi eventualii câştigători

sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi

condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial,

nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală şi exclusivă a

participanţilor şi eventualilor câştigători. Organizatorul nu are nicio obligaţie de

a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce

apar ulterior acordării efective a premiilor sau după termenul de revendicare

a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial.

SECȚIUNEA 10. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Prin înscrierea la concursul organizat de “CRAMELE CRICOVA SRL”, participanții

sunt de acord să se conformeze și să respecte prevederile obligatorii ale

prezentului Regulament.

Prin participarea la concursul organizat de “CRAMELE CRICOVA SRL”, câștigătorii își

exprimă acordul ca datele lor personale (nume, prenume, adresa poștală, număr

telefon fix/mobil) să fie prelucrate de “CRAMELE CRICOVA SRL” pe parcursul concursului în scopul:

– efectuării tragerii la sorți;

– validării, desemnării câștigătorilor și acordarea premiilor către aceștia;

Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți, cu

respectarea dreptului participanților, de a opta în scris cu privire la folosirea

datelor sale pentru operațiuni de marketing, conform prevederilor de mai sus. În

cadrul comunicărilor viitoare, “CRAMELE CRICOVA SRL” va informa persoana vizată asupra drepturilor în conformitate cu Legea 677/2001.

Tuturor participanților la concurs le sunt garantate drepturile în

conformitate cu legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, lege

care oferă persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date,

dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de

opoziție. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă,

datată și semnată, către “CRAMELE CRICOVA SRL”, cu sediul JUD. ILFOV, SAT CORBEANCA COM. CORBEANCA, STR. ZEPELINULUI, NR.5.

La cererea scrisă a participanților, datată și semnată, expediată pe adresa

Organizatorului, cu sediul în loc JUD. ILFOV, SAT CORBEANCA COM. CORBEANCA, STR. ZEPELINULUI, NR.5

– să îi confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date cu caracter

personal, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

– să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date

anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă

dispozițiilor Legii nr. 677/2001;

– să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

SECȚIUNEA 11. TAXE ȘI IMPOZITE

Plata impozitului datorat pentru veniturile obținute de către câștigătorii

prezentului concurs, revine în sarcina exclusivă a acestora, Organizatorul neavând

nici o obligație de plată.

SECȚIUNEA 12. LITIGII

Eventualele litigii aparute între Organizator și participanții la concurs  se vor rezolva pe cale amiabilă, sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul “CRAMELE CRICOVA SRL”.

SECȚIUNEA 13. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră conform legislației în vigoare sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea concursului să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

SECȚIUNEA 14. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul concursului organizat de “CRAMELE CRICOVA SRL” va fi disponibil

gratuit pe site-ul https://cricova.ro/regulament01-02-2021/  și pagina de Facebook “Cricova Romania”/ Instagram @cricovaromania.

Participarea la acest concurs implică obligativitatea respectării tuturor prevederilor prezentului Regulament.

Participanții care au pierdut calitatea de potențiali câștigători sau de câștigători, nu au dreptul să solicite prin nici un alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii.

Eventualele contestații vor fi luate în considerație doar pe perioada concursului. Orice contestații făcute sau sosite după data finală a concursului, nu vor

fi luate în considerare.

CRAMELE CRICOVA SRL

Director General – Bobutac Sergiu

Colab.Marketing – Coltescu Alexandru.